SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
6 Kasım 2022, Pazar - Salon E - 09:30 - 11.00
Oturum Başkanı: Gamze Erzin & Mihriban Dalkıran Durmuş
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
3
SS-01
DECREASED PLASMA APELIN LEVEL IN DEPRESSIVE PATIENTS
Mehmet Baltacıoğlu
09:30 - 09:38
7
SS-002
THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING ATTITUDES, DEPRESSION AND CHILDHOOD TRAUMA IN PATIENTS OBESITY SURGERY
Fatma Gül Helvacı Çelik
09:38 - 09:46
26
SS-05
BİREYLERİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI
Yalçın Kahya
09:46 - 09:54
42
SS-06
EBEVEYN KABUL VE REDDİNİN PSİKOLOJİK ESNEKLİKLE İLİŞKİSİNDE SOMATİZASYONUN ARACI ROLÜ
Nur Aydoğan
09:54 - 10:02
47
SS-08
COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KORONAVİRÜS ANKSİYETESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Süleyman Korkut
10:02 - 10:10
50
SS-09
ENTELEKTÜEL YETİYİTİMİ OLAN ÇOCUK VE GENÇLERDE KOMORBİD BOZUKLUKLAR
Hurşit Ferahkaya
10:10 - 10:18
55
SS-10
ÖZGÜR İRADEYE DAİR TUTUMLARIN KONTROL ODAĞI İNANCIYLA İLİŞKİSİ
Serkan Yazıcı
10:18 - 10:26
57
SS-11
PLASTİK CERRAHİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞUNUN YAYGINLIĞI, KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Fadime Şimşek
10:26 - 10:34
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
6 Kasım 2022, Pazar - Salon E - 13:30 - 15.00
Oturum Başkanı: Aslı Enez Darçın & C. Onur Noyan
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
65
SS-12
ÇOCUK PSİKİYATRİSİ KLİNİĞİNDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISIYLA İZLENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ferhat Yaylacı
13:30 - 13:38
74
SS-14
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI HASTALARDA KLİNİK DEĞİŞKENLER İLE TEDAVİ UYUMU İLİŞKİSİ
Zeynep Namlı
13:38 - 13:46
84
SS-15
HUZURSUZ BACAK SENDROMU’NUN UYKU KALİTESİ, DÜRTÜSELLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
Nilifer Gürbüzer
13:46 - 13:54
85
SS-16
DEPRESYON VE ANKSİYETE BELİRTİLERİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE DAYANIKLILIĞIN ROLÜ
Furkan Coşkun
13:54 - 14:02
89
SS-17
ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OBEZİTE CERRAHİSİNE ADAY HASTALARDA GÖLGEDE KALAN TANI MIDIR?
Gözde Yontar
14:02 - 14:10
94
SS-19
BİPOLAR BOZUKLUKTA OTOFAJİNİN POTANSİYEL ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Faruk Kılıç
14:10 - 14:18
96
SS-20
MAJOR DEPRESİF BOZUKLUK TANISI OLAN HASTALARDA İRİSİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Burak Okumuş
14:18 - 14:26
97
SS-21
MADDE KULLANIM BOZUKLUĞUNDA PSİKOZ GELİŞİMİ İLE CAVUM SEPTUM PELLUCİDUM VE ADHESİO İNTERTHALAMİCA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ceylan Ergül
14:26 - 14:34
106
SS-22
COVID-19 HASTALARINDA İNFLAMATUAR BELİRTEÇLER VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Onur Gökçen
14:34 - 14:42
146
SS-34
PSİKOLOJİK BELİRTİLERİN VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU SIKLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Burak Erman Menkü
14:42 - 14:50
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
7 Kasım 2022, Pazartesi - Salon E - 17:45 - 19.15
Oturum Başkanı: Umut Kırlı & Sinay Önen
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
108
SS-23
ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA MİZAÇ VE DÜRTÜSELLİK İLİŞKİSİ
Seda Kiraz
17:45 - 17:53
109
SS-24
ŞİZOFRENİ HASTALARI VE YAKINLARININ EKT İLE İLGİLİ ALGILARI STİGMANIN İKİ YÜZÜ: ŞİZOFRENİ VE EKT
Yusuf Ezel Yıldırım
17:53 - 18:01
117
SS-25
EK TANISI OLMAYAN SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU HASTALARININ SÖZEL AKICILIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasan Demirci
18:01 - 18:09
120
SS-26
INCREASED DISPERSION AS A MARKER OF VENTRICULAR ARRHYTHMIA RISK IN DRUG-FREE PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
Simge Seren Kırlıoğlu Balcıoğlu
18:09 - 18:17
129
SS-27
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI HASTALARDA BEDEN ALGISI VE SOMATİK YAKINMALAR
Ayşegül Barak Özer
18:17 - 18:25
132
SS-28
MİYOKARD İNFAKTÜSLÜ HASTALARDA AFFEKTİF MİZAÇLARIN İNCELENMESİ
Elif Buse Codal
18:25 - 18:33
134
SS-29
EXPOSOME SCORE FOR SCHIZOPHRENIA COULD BE ASSOCIATED WITH METABOLIC PARAMETERS IN SCHIZOPHRENIA AND HEALTHY CONTROLS
Gamze Erzin
18:33 - 18:41
135
SS-30
ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANILI GERİATRİK HASTALARDA İNTİHAR DÜŞÜNCESİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Mustafa Akkuş
18:41 - 18:49
136
SS-31
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN BAKIM VERENLERİNDE BAKIM VERME YÜKÜ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Gizem Durcan
18:49 - 18:57
137
SS-32
EPİLEPSİ VE PSİKOZ KOMORBİDİTESİ: YATAKLI PSİKİYATRİ SERVİSİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
N. Gamze Usta Sağlam
18:57 - 19:05
143
SS-33
ERGENLERDE SINAV KAYGISINA ETKİ EDEN BİLİŞSEL FAKTÖRLERİN VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
Yavuz Yılmaz
19:05 - 19:13
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4
7 Kasım 2022, Pazartesi - Salon E - 20:00 - 21.30
Oturum Başkanı: Şakir Gıca & Ali Erdoğan
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
Sunum Saati
148
SS-35
DEHB TANILI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE ANKSİYETE,DEPRESYON İLE COVİD-19 KORKUSU VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ
Pınar Aydoğan Avşar
20:00 - 20:08
149
SS-36
LOMBER FÜZYON CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA AĞRI, ZAMAN VE FİZİKSEL KISITLANMA İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ
Elif Figen Emrahoğlu
20:08 - 20:16
155
SS-37
SERTLEŞME BOZUKLUĞU ŞİDDETİNİN VARDİYALI ÇALIŞMA, KRONOTİP VE UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Sinay Önen
20:16 - 20:24
156
SS-38
PANDEMİ SERVİSİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 FOBİ DÜZEYİ VE PSİKOSOSYAL ETKİLENME DÜZEYİNİN AŞILANMAYLA İLİŞKİSİ
Ayşe Nur İnci Kenar
20:24 - 20:32
160
SS-39
EFFECT OF ATTACHMENT AND CLINICAL ENTITIES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN VACCINE HESITANCY AND DISTRUST IN VACCINES
Sena Yunden
20:32 - 20:40
161
SS-40
COVİD-19 PANDEMİSİNDE PSİKİYATRİSTLERİN ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ UYGULAMA DURUMUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Ferzan Fikret Gıynaş
20:40 - 20:48
162
SS-41
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ANKSİYETE BOZUKLUĞU: 1 YILLIK KESİTSEL ÖRNEKLEM
Zeynep Vatansever Pınar
20:48 - 20:56
168
SS-42
OKB TEDAVİSİNDE YALNIZ SRI TEDAVİSİ İLE SRI VE PARLAK IŞIK TEDAVİSİ KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Keziban Turgut
20:56 - 21:04