POSTER SUNUMLAR
6 - 7 Kasım 2022, Pazar-Pazartesi - Poster Alanı - 09:00 - 16:30
Ref No
Sunum No
Başlık
Sunacak Yazar
2
PS-01
«ACIDIM EVE ALDIM» BİR CAPGRAS SENDROMU : OLGU SUNUMU
Ece Ilgazlı
23
PS-05
CATATONIA ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL METASTATIC MASS LESIONS
Ayşegül Şahin Ekici
27
PS-06
BDT TEMELLİ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK MÜDAHALELERİNİN TRAVMA SONRASI STRES ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
Asude Uçal
29
PS-07
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA YENİ BİR SEÇENEK Mİ? TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON UYGULANAN BİR OKB OLGUSU.
Hasan Berat Civelek
45
PS-10
KLOZAPİN DOZ ARTIŞINA BAĞLI GELİŞEN DELİRYUM OLGUSU
Emine Mülayim
51
PS-11
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KIZ ÇOCUĞUNDA KONVERSİYON BOZUKLUĞU: BİR OLGU SUNUMU
Hurşit Ferahkaya
52
PS-12
TRICHOTILLOMANIA AS A CLINICAL PRESENTATION OF MERCURY INTOXICATION AND TREATMENT PROCESS: A CASE REPORT
Hurşit Ferahkaya
53
PS-13
ACUTE DYSTONIA AFTER LOW-DOSE SERTRALINE TREATMENT: A CASE PRESENTATION AND REVIEW OF THE LITERATURE
Hurşit Ferahkaya
54
PS-14
OLANZAPİN İLİŞKİLİ OKÜLER KRİZ
Hurşit Ferahkaya
66
PS-15
PAYLAŞILMIŞ PSİKOTİK BOZUKLUK : OLGU SUNUMU
İlknur Gündoğdu
80
PS-16
ŞİZOFRENİ TANILI HASTADA PALİPERİDON PALMİTAT UYGULAMASI SONRASI TABLOYA EKLENEN MANİ: BİR OLGU SUNUMU
Kübra Dikici
81
PS-17
RESMİ TANI SİSTEMLERİNDE HENÜZ YER ALMAYAN: UYUMSUZ HAYAL KURMA
Ecem Merve Coşkuner
82
PS-18
OLANZAPİN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA GÖZDEN KAÇAN BİR YAN ETKİ: PERİFERİK ÖDEM
Ecem Merve Coşkuner
88
PS-21
KAFA TRAVMASI SONRASI OKB SEMPTOMLARI GÖSTEREN HASTA : BİR OLGU SUNUMU
Muhammet Berkay Özyürek
102
PS-23
PSİKİYATRİK BELİRTİLERDEKİ ORGANİK İZLER: METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ TANILI BİR OLGU SUNUMU
Sena Yünden
104
PS-24
İZOTRETİNOİN'İN HEM BAŞLATTIĞI HEM DE TETİKLEDİĞİ BİPOLAR DUYGUDURUM BOZUKLUĞU, BİR OLGU SUNUMU
Onur Özel
105
PS-25
AYAHUASCA KULLANIMI SONRASI GELİŞEN PSİKOZ OLGUSU
Bahadır Demir
111
PS-26
MEMENİN İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMU OLAN BİR OLGUDA GELİŞEN NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM
Sare Aydın
112
PS-27
HİPOTİROİDİYE İKİNCİL PSİKOTİK ÖZELLİKLİ BİR DEPRESYON OLGUSU
Bahadır Geniş
113
PS-28
HİPERPARATİRODİZM EŞ TANILI, ŞİZOFRENİ İLE İZLENEN HASTADA PARATİROİDEKTOMİ SONRASI PSİKOTİK BELİRTİLERİN GERİLEMESİ
Sena Çağlayan
116
PS-29
PSİKİYATRİK BELİRTİLERLE BAŞVURAN MARCHİAFAVA-BİGNAMİ HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU
Doğancan Sönmez
118
PS-30
MANİ DÖNEMİNDEKİ GEBE HASTADA İNTERMETAMORFOZ SENDROMU: BİR DELÜZYONEL YANLIŞ TANIMA SENDROMU
Bahadır Geniş
119
PS-31
GERİATRİK HASTADA MİRTAZAPİN KULLANIMI VE AKUT DİSTONİ TABLOSU
Yağmur Sever Fidan
122
PS-32
ARİPİPRAZOL DEPO ENJEKSİYONU SONRASI EPS BULGULARI OLAN HASTANIN İZLEMİ - VAKA SUNUMU
Ayşe Nur Duran Öztürk
124
PS-33
ARİPİPRAZOL DEPO TEDAVİSİYLE İNDÜKLENEN PARKİNSONİZM VAKASI
Gökçe Kavak Sinanoğlu
126
PS-34
PSİKİYATRİK BELİRTİLERİN EŞLİK ETTİĞİ MELAS SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
Çiçek Hocaoğlu
127
PS-35
TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ YENİ DAVRANIŞSAL BOZUKLUK ‘SİBERKONDRİA’: BİR OLGU SUNUMU
Çiçek Hocaoğlu
142
PS-36
COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ PSİKOTİK ÖZELLİKLİ MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK: BİR OLGU SUNUMU
Çiçek Hocaoğlu
144
PS-37
YETİŞKİNDE ‘SEÇİCİ KONUŞMAZLIK’: BİR OLGU SUNUMU
Çiçek Hocaoğlu
145
PS-38
POSTOPERATİF DÖNEMDE ANALJEZİK VE SEDATİF İLAÇ UYGULAMASINA BAĞLI YOKSUNLUK SENDROMU
Nur Özge Akçam
151
PS-39
TEDAVİYE DİRENÇLİ BİR MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK TANILI BİR OLGUDA HİPPOCAMPAL REMNANT KİSTİ
Çiçek Hocaoğlu
152
PS-40
ENSAFİT SONRASI EPİLEPTİK NÖBET VE BİPOLAR BOZUKLUK : BİR OLGU SUNUMU
Çiçek Hocaoğlu
153
PS-41
UZUN YILLARDIR ŞİZOFRENİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HUNTİNGTON HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU
Çiçek Hocaoğlu
157
PS-43
COVID-19 ENFEKSİYONU SONRASI BAŞLAYAN KOMORBİD ANKSİYETE BOZUKLUĞU & VİTİLİGO OLGUSU
Kadir Karakuş
163
PS-45
USE OF HIGH DOSES AND MULTIPLE ANTIPSYCHOTICS DURING PREGNANCY AND HEALTHY OFFSPRING
Nurullah Yavaş
165
PS-46
TALAMİK KANAMA SONRASI ORGANİK DUYGUDURUM BOZUKLUĞU
Mehmet Ak
167
PS-47
DE CLERAMBAULT SENDROMU VE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ; OLGU SUNUMU
Alparslan Asil Budaklı