Kongre Detayları

Kongre Merkezi
Elexus Otel & Kongre Merkezi. Uluçay Sokak No:21 Çatalköy, Girne - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Toplantı Tarihleri
Kongre toplantıları 5-6-7-8 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’ dir.
İzinler
Kongre katılımı içim kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini yaptırmış tüm katılımcılara, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup, sadece katılımcıların kurumlarından izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları ve kurslar Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Kayıt ve Danışma Masaları
Kayıt ve danışma masası 5-6-7-8 Kasım tarihlerinde saat 09:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet verecektir.
Sözlü Bildiri Sunumu
Bildiri değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek sınırlı sayıda bildiri, düzenleme kurulu tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda sunulacaktır. Detayları bildiri sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.
Poster Alanı
Kongre bilimsel kurulu tarafından kabul edilen poster bildiriler kongre süresince e-poster olarak sunulacaktır. Bildiri sahipleri e-posterleri bildiri sistemi üzerinden yükleyebilecektir.
Katılım Sertifikası
Kayıtlı tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir. Katılımcılar, sertifikalarını 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren kayıt masası veya kiosklardan alabilecektir.

Önemli Tarihler

Serbest Bildiri Gönderimi Başlangıç : 7 Mart 2022
Erken Kayıt Konaklama Sona Erme : 17 Haziran 2022
Serbest Bildiri Gönderimi Bitiş : 28 Ağustos 2022
Bildiri Sonuçlarının İlan Edilmesi : 26 Eylül 2022