Değerli meslektaşlarımız,

Konuşmacıları ve katılımcıları ile her geçen yıl büyüyen ve özlenen kongremiz bu yıl 7. Psikiyatri Zirvesi ve 14. Anksiyete Kongresi olarak 5 – 8 Kasım 2022 tarihleri arasında Elexus Otel & Kongre Merkezi, KKTC‘de gerçekleştirilecektir.

Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği tarafından gerçekleştirilen kongremizde değerli konuşmacılarımızı psikiyatrinin tüm paydaşları ile buluşturmayı ve bilgilerimizi dinamik oturumlarla güncellemeyi hedefliyoruz.

Bu yıl yine kongremizde psikiyatrideki en güncel konuları tüm boyutları ile ele alarak hem tanı hem tedavi süreçlerinde bilhassa işlevselliği de dikkate alarak psikiyatride bütüncül yaklaşımı gündeme alacağız. Bu anlamda klinik öncesi ve klinik kanıtlarla desteklenen bilgiyi, ulusal/uluslararası uzman ve yetkin ağızlardan dinleyerek, tanı ve tedavilerimizde tüm yaşlar için etkin ve güvenli yaklaşımı “işlevselliği de” ele alarak tartışıyor olacağız. Bu yıl da ruh sağlığı alanında ulusal ve uluslararası yetkin isimlere konferanslar, paneller, uydu sempozyumları ve tartışmalar ile ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Neuroscience Education Institute (NEI) ile ortak oturumlar ve içerik paylaşımı gerçekleştirmenin yanı sıra; nöro görüntülemeden genetiğe, psikofarmakolojiden psikoterapiye uzanan psikiyatri pratiğinde uzman isimlerle bir araya gelerek en güncel kanıta dayalı bilgileri paylaşmak üzere sizleri de kongremizde görmek isteriz.

Saygılarımızla,

Düzenleme komitesi adına

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz      Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu
Kongre Eş Başkanı            Kongre Eş Başkanı ve PİBAD Başkanı